Rörelsekapital

Inom räkenskapsanalys är rörelsekapitalet kort uttryckt alla de tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas i företaget, minskade med de skulder som ska betalas inom ett år.

Rörelsekapitalet är ofta en konstant andel av omsättningen. Nyckeltalet kan därför användas för att bedöma rörelsekapitalbehovet vid en planerad omsättningsförändring.

Ett positivt rörelsekapital innebär att företaget har en buffert tack vare att företaget har eget och långfristigt kapital som även räcker till att finansiera omsättningstillgångarna.

Ett negativt rörelsekapital innebär att leverantörerna till viss del finansierar anläggningstillgångarna, vilket kan vara ett allvarligt kristecken. Om inte en mera ändamålsenlig finansiering kan ordnas, måste företaget sälja anläggningstillgångar för att kunna betala leverantören.

Rörelsekapital i procent av omsättningen = (omsättningstillgångar – korta skulder) x 100/rörelseintäkter

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för rörelsekapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.