Bokföring / Rörelsemarginal

Rörelsemarginal – så räknar du

Faktagranskad artikel

Nyckeltalet rörelsemarginal visar hur stor del av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst. Nyckeltalet är främst användbart vid analys av det egna företagets utveckling samt en analys av företag i samma bransch. En svaghet är att nyckeltalet rörelsemarginal inte säger något om hur företaget finansierats.  

Publicerad: 2019-07-12
Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / omsättning

Vanliga tips för att förbättra rörelsemarginalen är att höja försäljningspriset, sänka kostnaderna och öka volymen. Dessa är elementära mål som varje företag strävar efter men som kan vara svåra att genomföra då de flesta företag verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Statistik över rörelsemarginalen i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du medianvärden för rörelsemarginal för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Rörelsemarginal % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 6,7
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 13,0
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 5,6
Detaljhandel (utom med motorfordon) 2,2
Transport- och magasineringsföretag  4,7
Hotell, restaurang och bar 2,6
Informations- och kommunikationsverksamhet  12,9
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  12,5
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  6,3
Byggentreprenörer 4,2
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 6,0
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) 3,7
Åkerier och flyttfirmor 5,2
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 17,1
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 15,1
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 15,7
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 16,0


Källa: SCB Branschstatistik

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!