Rörlig kostnad

En rörlig kostnad är en kostnadspost som förändras (dvs ökar eller minskar) i förhållande till företagets försäljning.

Om försäljningen ökar, kommer också en rörlig kostnad att öka, och tvärtom.

Exempel på rörliga kostnader är trävaror i ett snickeriföretag, papper i ett tryckeriföretag och drivmedel i ett taxiföretag.

Rörliga kostnader bör helst särredovisas (i kontoklass 4) så att företagets bruttovinst kan beräknas. Inom företagsekonomi delas företagets totala kostnadsmassa in i rörliga och fasta kostnader.

Läs mer om bland annat företagsekonomiska begrepp i boken Företagskalkyler

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för rörlig kostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.