Redovisat resultat

Redovisat resultat är lika med summan av samtliga intäkter i resultaträkningen minskat med samtliga kostnader.

Periodens redovisade resultat motsvaras av samma belopp i balansräkningen under posten fritt eget kapital. Redovisat resultat för hela räkenskapsåret är årets resultat.

Bokföring av årets resultat

Årets vinst i aktiebolag:

Debet 8999 [Årets resultat]
Kredit 2099 [Årets resultat]

Årets förlust i aktiebolag
Debet 2099 [Årets resultat]
Kredit 8999 [Årets resultat]

Årets vinst i enskild firma:
Debet 8999 [Årets resultat]
Kredit 2019 [Årets resultat]

Årets förlust i enskild firma
Debet 2019 [Årets resultat]
Kredit 8999 [Årets resultat]

Årets vinst i handelsbolag och kommanditbolag
Debet 8999
Kredit 2019, 2029, 2039 etc

Årets förlust i handelsbolag och kommanditbolag
Debet 2019, 2029, 2039 etc
Kredit 8999

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för redovisat resultat - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.