Bokföring / Redovisning av utlägg

Redovisning av utlägg

Faktagranskad artikel

Vi har gjort ett utlägg och ska nu fakturera vår kund för detta. Ska vi lägga moms på utlägget? Hur gör vi i bokföringen? 

Publicerad: 2019-03-20
Svar:

Vid ett ”rent” utlägg är affären uppgjord mellan er kund och leverantören, och betalningsansvaret ligger på er kund. Exempelvis kan nämnas när en redovisningsbyrå betalar registreringsavgifter till Bolagsverket för kunders räkning. Vid denna typ av utlägg bokför ni utgiften på ett fordringskonto, och eventuell moms lyfts inte av er. När ni vidarefakturerar utgiften till er kund så krediteras fordringskontot och ingen moms läggs på er faktura. Ni bifogar en kopia av ursprungsfakturan med er faktura till kunden, som underlag för kundens momslyft.

Andra utlägg som egentligen är en vanlig kostnad för intäkternas förvärvande bokförs som vanligt i er verksamhet, dvs ni lyfter eventuell moms och utgiften bokförs som kostnad. När ni fakturerar inköpet till kunden räknas det som en försäljning (intäkt). Utgående moms beräknas på inköpsbeloppet exklusive moms. Detta förfarande kan du exempelvis använda vid rese- och logikostnader som du har för en kunds räkning och som är en del av din normala verksamhet. Observera att du, om du är t ex redovisningskonsult, ska lägga 25% moms på utlägg för exempelvis egna tågresor även om du själv erlagt 6% på dessa vid inköpet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!