Bokföring / Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi

Faktagranskad artikel

Från och med 1 januari 2016 behöver den som har tillstånd att driva taxiverksamhet föra över uppgifter till en så kallad redovisningscentral. 

Publicerad: 2019-03-01
Redovisningscentraler – konkurrens på lika villkor

Enligt Skatteverket står de svarta intäkterna i taxibranschen för ca 1 miljard kr per år. För en så pass liten bransch som taxinäringen är det tillräckligt för att snedvrida konkurrensen och försvåra för de seriösa företagen att överleva.

Mot bakgrund av detta införs redovisningscentraler i taxibranschen från och med 1 januari 2016. Den som har tillstånd att driva taxiverksamhet ska föra över uppgifter från varje fordons taxameter till redovisningscentralen minst en gång i veckan. En anmälan om vilken redovisningscentral man använder ska också göras.

Taxiåkerier som är knutna till en beställningscentral tömmer och sparar redan idag uppgifter från taxa­metrar hos beställningscentralen. Således innebär systemet med redovisningscentraler störst förändring för de taxiåkare som idag inte är knutna till någon beställningscentral.

Redovisningscentral kräver tillstånd

Den som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd för detta. En sådan ansökan gör man till Skatteverket (ansökan blir möjlig att göra senare under året).

Grundvillkoren för att få tillstånd är att:

  • Verksamheten har en så kallad verksamhetsansvarig.
  • Man bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållande och anseende.
  • Man kan visa att man har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt.
  • Man har utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dessa till Skatteverket på begäran.
  • Man inte bedriver verksamheten som ideell förening eller stiftelse.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!