Redovisningsrådet (RR)

Redovisningsrådet var en förening som hade till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed genom att verka för en enhetlig redovisning, utformad med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv och i samklang med den internationella utvecklingen inom området.

RR gav ut rekommendationer om företagens års- och koncernredovisning och var främst inriktade på publika aktiebolag.

Numera är redovisningsrådets uppgifter övertagna av Rådet för finansiell rapportering.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för Redovisningsrådet (RR) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.