Restvärde

Inom redovisning är bokfört restvärde det värde en anläggningstillgång har i balansräkningen efter gjorda avskrivningar. Vid investeringskalkylering är restvärdet det belopp man räknar med att få ut för investeringsobjektet när det är färdigavskrivet.

Vill du läsa mer utförligt om restvärde rekommenderas våra redovisningshandböcker.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för restvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.