Sidoordnad redovisning

Med sidoordnad redovisning menas redovisning som fungerar som ett komplement till den vanliga redovisningen.

Enligt bokföringslagen ska konton över tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. De flesta företag har en sidoordnad redovisning i form av t ex kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggningsregister.

Om företaget har kontantförsäljning men inte har något kassaregister ska kontanta in- och utbetalningar redovisas dag för dag, och detta görs ofta i en sidoordnad redovisning, exempelvis i en kassabok.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för sidoordnad redovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.