Bokföring / Slipper vi spara papperskvitton nu?

Slipper vi spara papperskvitton nu?

Faktagranskad artikel

Regeringen har nu presenterat en lagrådsremiss där man föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial som ska bevaras under en viss tid slopas. Det är en efterlängtad förändring bland företagen som då slipper hantera stora mängder papper under en lång tid.

Publicerad: 2024-02-16

Enligt dagens arkiveringskrav ska räkenskapsinformation arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. När företagen har digitaliserad räkenskapsinformation ska de utöver den även arkivera räkenskapsinformation i sin originalform i tre kalenderår efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Det innebär ett krav på arkivering av papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation utöver digitala underlag.

I fortsättningen ska det räcka att företagen sparar den digitala räkenskapsinformationen under arkiveringstiden. Arkivering av räkenskapsinformation på papper kan alltså snart vara ett minne blott.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2024.