Uppskrivning

Inom redovisning innebär en uppskrivning att materiella eller finansiella anläggningstillgångar, som har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det bokförda värdet med ett väsentligt belopp, får skrivas upp till detta högre värde.

Immateriella anläggningstillgångar får inte skrivas upp.

Uppskrivning ska användas med försiktighet och det finns flera regler som begränsar användningen. Uppskrivningen är frivillig och får bara göras av aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Det finns inga uttryckliga eller exakta regler om när uppskrivning får göras, förutom att värdeökningen ska vara bestående, tillförlitlig och väsentlig.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för uppskrivning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.