Väsentlighetsprincipen

Väsentlighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att poster i redovisningen som inte är väsentliga, får slås ihop med andra poster om man på så sätt får en bättre överskådlighet och fortfarande ger en rättvisande bild. Väsentlighetsprincipen och post för post-principen kan ibland komma i konflikt med varandra. Huvudprincipen är att en post anses oväsentlig om den inte har någon betydelse för att man ska få en bra bild av årsredovisningen och inte heller för möjligheten att bedöma företagets ställning och resultat korrekt.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för väsentlighetsprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.