Bokföring / Vad är en reskontra?

Vad är en reskontra?

Faktagranskad artikel

En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande sätt men gäller naturligtvis leverantörerna. I lönereskontran lägger du in uppgifter om de anställda, ledigheter, utbetalda löner, semesterberäkningar mm. 

Publicerad: 2019-02-17

Dessa register finns vid sidan om den vanliga bokföringen, men kan vara hoplänkade med bokföringen i olika redovisningssystem. Reskontrorna kan föras manuellt eller i datorn.

Kundreskontra

I kundreskontran registreras kundfakturorna, dvs de fakturor som skickas till kunder. De sammanställs i en kundfakturajournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med kundfakturajournalen utgör underlag för bokföringen.

När kunderna betalar registrerar man det i kundreskontran. Inbetalningarna sammanställs i en inbetalningsjournal som också den summeras till en bokföringsorder. Inbetalningsjournalen och bokföringsordern utgör underlag till bokföringen.

Leverantörsreskontra

I leverantörsreskontran registreras alla inkommande leverantörsfakturor. De sammanställs i en leverantörsfakturajournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med leverantörsfakturajournalen utgör underlag till bokföringen.

När leverantörsfakturorna blivit betalda registreras det i leverantörsreskontran. Betalningarna sammanställs i en utbetalningsjournal som också den summeras till en bokföringsorder. Utbetalningsjournalen och bokföringsordern utgör underlag till bokföringen.

Lönereskontra

I lönereskontran registreras de anställdas löner. Lönerna sammanställs i en lönejournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med lönejournalen utgör underlag till bokföringen.

Anläggningsreskontra

Eftersom varje anläggningstillgång (inventarier, byggnader mm) ska värderas för sig i bokslutet måste man hålla reda på vilka anläggningstillgångar man har i företaget. Det gör man genom att använda sig av ett anläggningsregister. Under året registreras alla köp, försäljningar och utrangeringar (förstörda eller stulna tillgångar) i anläggningsregistret. Registret bearbetar och beräknar vilka avskrivningar du ska göra i bokföringen. Läs mer om avskrivningar här.

Du kan även ta ut en sammanställning över vilka anläggningstillgångar företaget har och vilket värde de har i bokföringen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!