Verifikation

Inom redovisning är en verifikation ett skriftligt dokument, t ex ett kvitto eller en faktura, som visar att en affärshändelse inträffat. För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation. Ibland används uttrycket verifikat, vilket är samma sak.

På verifikationen ska det finnas uppgifter om:

• när verifikationen upprättats

• när affärshändelsen inträffat

• vad affärshändelsen avser

• vilket belopp det gäller

• köpare och säljare

• vilka dokument som ligger till grund för affärshändelsen och var originalhandlingen förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)

verifikationsnummer.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för verifikation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.