Verkligt värde

Inom redovisning är det verkliga värdet lika med nettoförsäljningsvärdet. Det är försäljningsvärdet vid en normal försäljning i den löpande verksamheten (going concern) minskat med beräknade försäljningskostnader.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för verkligt värde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.