Bokslut & årsredovisning

Bokslut och årsredovisning
– vi förenklar aktiebolagets bokslutsarbete 

Vill du lära dig bokslutsarbete eller har du redan gjort ett antal bokslut och vill lära dig mer? Då kan du tryggt luta dig mot vår 30-åriga erfarenhet. Hos oss hittar du lättanvända bokslutsprogram med kompetent support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som gör bokslut och årsredovisning. 

Lär dig göra bokslut från grunden

– när du vill i din dator, platta eller mobil

En grundläggande bokslutskurs online för dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. 

Onlinekurs Bokslut & årsredovisning

Intressanta artiklar om bokslut  

Temasidor - Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg431_ctl00
Underskrift årsredovisning

Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår bytte VD i januari. Vilken VD är det som ska skriva under årsredovisningen? Den gamla (som var VD på balansdagen) eller den nya (som är VD när årsredovisningen har upprättats)? Vad händer om någon i styrelsen elle...

Läs mer »
Temasidor - Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg2593_ctl00
Ingående balans

Med ingående balans (IB) menas de belopp man bokför i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. 

Läs mer »
Temasidor - Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg516_ctl00
Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

Den utbredda digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? 

Läs mer »

Förvaltningsberättelse och tilläggs­upplys­nin­gar

När du gjort bokslutet ska du komplettera med tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse för att färdigställa årsredovisningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över

  • utvecklingen av företagets verksamhet
  • företagets ställning
  • företagets resultat.

När du upprättar förvaltningsberättelsen ska du använda den uppställningsform som har fastställts av Bokföringsnämnden.

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret .

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under denna rubrik ska du lämna upplysningar om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Du ska lämna upplysningar om händelser som inträffat under räkenskapsåret (se frågor och svar ovan).

Tilläggsupplysningar – färre uppgifter med åren

1 januari 2016 genomfördes en rad ändringar i årsredovisningslagen som bland annat inneburit att mängden upplysningar minskat, framför allt för mindre företag. Bland annat har man tagit bort upplysningskravet gällande löner och ersättning till anställda, fördelning av medelantalet anställda fördelat på olika länder mm samt upplysningen om skuldernas förfallotid post för post.

Vissa upplysningar har bytt placering i årsredovisningen. Förändringen av det egna kapitalet specificeras numera i förvaltningsberättelsen under egen rubrik. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (tidigare kallade ansvarsförbindelser) har tidigare redovisats inom linjen sist i balansräkningen men nu ska upplysningar om dessa lämnas i noter.

Noternas placering

I årsredovisningen ska noterna placeras efter balansräkningen (alternativt efter eventuell kassaflödesanalys) och presenteras i följande ordning:

  • redovisningsprinciper
  • noter till enskilda poster i resultat- och balansräkningen
  • övriga noter

Noter som avser enskilda poster i resultat- och balansräkningen ska placeras i samma ordning som posterna. Det sker normalt automatiskt om du använder ett bokslutsprogram. Tidigare krävdes att du lämnade jämförelsesiffror till noterna men det är numera frivilligt.

Vill du läsa mer om tilläggsupplysningarna och deras innehåll rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2.  

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!