Årsbokslut

Årsbokslut är ett årligt avslut av räkenskaperna.

Företag som inte behöver upprätta en årsredovisning, t ex mindre enskilda firmor och mindre handelsbolag med fysiska personer som delägare, ska avsluta bokföringen med ett årsbokslut. Företag som inte behöver upprätta årsredovisning och har en nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 milj kr får upprätta ett förenklat årsbokslut.

Årsbokslutet ska innehålla en balansräkning och en resultaträkning, samt vissa tilläggsupplysningar till dessa.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för årsbokslut - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.