Överskådlighet

Överskådlighet är en av de tre huvudprinciperna för årsredovisningen (de andra två är god redovisningssed och rättvisande bild). Överskådlighetsprincipen innebär bland annat att årsredovisningen ska vara upplagd så att även en lekman ska kunna förstå den och att de olika delarna av årsredovisningen utan svårighet ska kunna läsas tillsammans.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för överskådlighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.