Anskaffningsvärdeprincipen

Anskaffningsvärdeprincipen innebär att en anläggningstillgång i balansräkningen ska tas upp till ett belopp som motsvarar de utgifter man haft för köpet eller tillverkningen av anläggningstillgången.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för anskaffningsvärdeprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.