Avskrivningsunderlag

Avskrivningsunderlag är det belopp företaget gör avskrivningar på. Avskrivningsunderlaget är tillgångens anskaffningsvärde minus avdrag för det beräknade restvärdet. Restvärdet är dock oftast försumbart och man behöver då inte ta hänsyn till det.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.