Avskrivningsunderlag

Avskrivningsunderlag är det belopp företaget gör avskrivningar på. Avskrivningsunderlaget är tillgångens anskaffningsvärde minus avdrag för det beräknade restvärdet. Restvärdet är dock oftast försumbart och man behöver då inte ta hänsyn till det.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för avskrivningsunderlag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.