Bokslutsdispositioner

Begreppet bokslutsdispositioner omfattar olika sätt för företag att skjuta skattekostnader framför sig.

Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfond och överavskrivningar.

Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen i samband med bokslutet. Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld (latent skatteskuld).

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för bokslutsdispositioner - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.