Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden är en metod för momsredovisning och bokföring av fakturor. Bokslutsmetoden innebär att man bokför fakturorna först när de betalas, dvs enligt kontantprincipen. Vid räkenskapsårets slut bokförs även de obetalda fakturorna. Bokslutsmetoden får enbart användas av företag med en omsättning som är högst 3 miljoner kr under ett år. Jfr faktureringsmetoden.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för bokslutsmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.