Bundet eget kapital

Bundet kapital är den del av det egna kapitalet i aktiebolag som inte får användas för vinstutdelning (jfr fritt eget kapital). Till bundet kapital räknas t ex aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.


Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för bundet eget kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.