Byggnadsinventarier

Byggnadsinventarier är delar och tillbehör i en byggnad som är direkt avsedda för den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

En ledning för vatten, avlopp, el, gas eller liknande räknas som byggnadsinventarium i den omfattning som ledningen tillgodoser verksamheten. En ledning räknas helt som byggnadsinventarium om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar avser näringsverksamheten.

En konstruktion som helt eller delvis är en maskin eller ett redskap som har ett taxerat byggnadsvärde, räknas som byggnadsinventarium.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för byggnadsinventarier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.