Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en speciell typ av kredit avsedd att finansiera uppförande av en byggnad.

Byggnadskreditivet fungerar som en checkkredit med limitbelopp (gränsbelopp). I takt med att bygget fortlöper, utnyttjas allt större delar av kreditivet. När byggnaden är uppförd, slutbesiktigad och färdigställd omklassificeras kreditivet till en vanlig bankkredit.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för byggnadskreditiv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.