Byggnadsvärde

Byggnadsvärde är det värde till vilket en byggnad ska tas upp i redovisningen.

Byggnadsvärdet ska normalt bokföras till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet är detsamma som den utgift man har vid köp eller uppförande av en byggnad. Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på, ska byggnadens anskaffningsvärde beräknas genom en proportionering, i regel efter taxeringsvärdet. Så stor del av anskaffningsutgiften som det taxerade byggnadsvärdet är av det totala taxeringsvärdet blir anskaffningsvärdet för byggnaden.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.