Byggnadsvärde

Byggnadsvärde är det värde till vilket en byggnad ska tas upp i redovisningen.

Byggnadsvärdet ska normalt bokföras till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet är detsamma som den utgift man har vid köp eller uppförande av en byggnad. Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på, ska byggnadens anskaffningsvärde beräknas genom en proportionering, i regel efter taxeringsvärdet. Så stor del av anskaffningsutgiften som det taxerade byggnadsvärdet är av det totala taxeringsvärdet blir anskaffningsvärdet för byggnaden.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för byggnadsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.