Cash-flowmetoden

Cash-flowmetoden är en av flera metoder som kan användas vid företagsvärdering.

Cash-flowmetoden är en slags resultatanalys med inriktning på företagets kassaflöde. Den mäter företagets förmåga att finansiera verksamheten med det interna penningflödet.

Utgångspunkten för beräkningen är det redovisade resultatet. Detta ska sedan ökas med kostnader som inte motsvaras av utbetalningar, t ex avskrivningar, och minskas med inkomster som inte är inbetalningar samt minskas med eventuell ägarutdelning.

Andra metoder för företagsvärdering är avkastningsvärdemetoden och substansvärdemetoden.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för cash-flowmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.