Cash management

Inom ekonomistyrning är cash management ett sätt att effektivisera kapitalutnyttjandet i företaget. Vanliga åtgärder är att effektivisera in- och utbetalningsrutiner, att minimera valutarisker och att sträva efter hög ränta på insatta medel och låg ränta på lånat kapital.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för cash management - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.