Cost-benefit-analys

Cost-benefit-analys – eller kostnads-nyttoanalys – är en metod som främst används vid samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar och som går ut på att sätta de samhällsekonomiska kostnaderna (cost) för en investering i relation till den samhällsekonomiska nytta (benefit) som investeringen medför. Analysen ska besvara frågan om investeringen är samhällsekonomiskt lönsam, och om den är mer lönsam än andra investeringar. Metoden används ofta vid bedömning av infrastrukturella investeringar, t ex satsningar på vägar och järnvägar. Vid en cost-benefit-analys värderas effekterna av en investering i monetära termer (kronor och ören) så långt det är möjligt. Miljökonsekvenser, tidseffekter mm ska ges ett pris. Vad är människor beredda att betala för att slippa en viss effekt, och omvänt – vad vill de betala för att få del av en viss effekt?

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för cost-benefit-analys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.