Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Diskonteringsmetoden

Diskonteringsmetoden används vid investeringskalkylering och bygger på att man mäter lönsamheten hos ett investeringsalternativ geom att beräkna det diskonterade värdet (nuvärdet) av de framtida kassaflödena. Läs mer under nuvärdemetoden.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för diskonteringsmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.