Diskonteringspapper

Diskonteringspapper är värdepapper på penningmarknaden med kort löptid (högst två år). Är löptiden längre brukar man tala om nollkupongobligation. Låntagaren betalar inte formell ränta, utan i stället ges värdepappret ut till ett belopp som understiger det nominella beloppet. Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet är formellt sett en kapitalvinst, men behandlas som ränta. Bankcertifikat och statsskuldväxlar är exempel på diskonteringspapper.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för diskonteringspapper - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.