Efterställd fordran

En efterställd fordran är en fordran som vid konkurs och utmätning på grund av avtal får infrias först sedan gäldenärens övriga skulder blivit betalda. En efterställd fordran har alltså ingen förmånsrätt.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för efterställd fordran - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.