Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är den tidigare beteckningen på den tid under vilken en tillgång förväntas vara till ekonomisk nytta i ett företag. Numera används beteckningen nyttjandeperiod. En tillgångs avskrivningsbara belopp ska fördelas enligt en systematisk plan över tillgångens nyttjandeperiod, se planenlig avskrivning.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för ekonomisk livslängd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.