Ekonomisk ställning

Med ekonomisk ställning avses ställningen i företagets balansräkning, som visar förhållandet mellan tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för ekonomisk ställning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.