Eliminering

Eliminering är en redovisningsprincip som innebär att bokslutet i en koncern ska rensas från transaktioner mellan koncernens bolag. Motivet är att en koncernredovisning ska visa koncernens ställning och resultat som om koncernen vore ett enda bolag.

En eliminering innebär bl a att

• internvinster, fordringar och skulder mellan koncernföretag ska avräknas i koncernbalansräkningen

• avdrag ska göras i koncernresultaträkningen för förändringar i internvinst under räkenskapsåret

• avdrag ska göras i koncernresultaträkningen för intäkter och kostnader som hör till transaktioner mellan koncernföretag.

[[+kon]]

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för eliminering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.