Förnödenheter

Med förnödenheter avses förbruknings- och förrådsartiklar som används i företagets tillverkning eller administration. Till förnödenheter hör bränsle, drivmedel, rengöringsmedel, städmaterial, datamaterial som disketter och papper samt kontorsmaterial. Utgifter för förnödenheter är direkt avdragsgilla om det är fråga om mindre mängder. Finns det däremot på bokslutsdagen större mängder ska dessa inventeras och redovisas i lagret.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för förnödenheter - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.