Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat
faktura på och som helt eller delvis ska intäktsredovisas kommande
räkenskapsår.

Exempel på förutbetalda intäkter är:
• förutbetalda hyresintäkter eller andra inbetalningar
• förutbetalda prenumerationsintäkter
• förutbetalda abonnemangsintäkter
• förutbetalda ränteintäkter.

Förutbetalda intäkter bokförs som en kortfristig skuld i kontogrupp
29xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Läs mer om redovisning och förutbetalda intäkter mm i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för förutbetalda intäkter - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.