Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.

Exempel på förutbetalda kostnader är

  • förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen)
  • förutbetalda leasingkostnader (leasingavgifterna betalas normalt i förskott)
  • förutbetalda räntekostnader (inte så vanligt eftersom räntan på lån normalt betalas i efterskott)
  • förutbetalda försäkringspremier
  • förutbetalda abonnemangs- och prenumerationsavgifter.

Förutbetalda kostnader bokför du som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17xx, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Observera att obetalda fakturor och förskottsbetalningar till leverantörer för varor och tjänster som företaget regelmässigt redovisar som lager, men där företaget inte har fått någon motprestation, bokförs på konto [1480], Förskott för varor och tjänster, och redovisas i posten Förskott till leverantörer under rubriken Varulager.

Läs mer om redovisning och förutbetalda intäkter mm i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för förutbetalda kostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.