Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden är en metod inom koncernredovisning för redovisning av konsolidering av dotterbolag.

När ett företag förvärvar ett annat företag görs en analys (förvärvsanalys) av det förvärvade företagets tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. Förvärvsanalysen ligger till grund för koncernredovisningen men även för redovisningen vid en fusion av de två företagen, därav benämningen förvärvsmetoden.

Ett annat sätt att redovisa ett samgående mellan två företag är poolningsmetoden (som används när två likvärdiga företag går samman, något som är ganska ovanligt).

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för förvärvsmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.