Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden är en metod inom koncernredovisning för redovisning av konsolidering av dotterbolag.

När ett företag förvärvar ett annat företag görs en analys (förvärvsanalys) av det förvärvade företagets tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. Förvärvsanalysen ligger till grund för koncernredovisningen men även för redovisningen vid en fusion av de två företagen, därav benämningen förvärvsmetoden.

Ett annat sätt att redovisa ett samgående mellan två företag är poolningsmetoden (som används när två likvärdiga företag går samman, något som är ganska ovanligt).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.