FIFO

FIFO är en förkortning för first in-first out, en redovisningsterm som innebär att de varor som anskaffats först också anses sålda först. Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar ska beräknas enligt FIFO-principen.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för FIFO - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.