Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar är en post i balansräkningen, som omfattar följande delposter:

• andelar i koncernföretag

• fordringar hos koncernföretag

• andelar i intresseföretag

• fordringar hos intresseföretag

• andra långfristiga värdepappersinnehav

• lån till delägare och närstående

• andra långfristiga fordringar.

I redovisningen skiljer man mellan tre typer av anläggningstillgångar: immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.