Garantiavsättning

En garantiavsättning är en avsättning som görs i företagets redovisning för framtida kostnader för garantiåtaganden.

Företag som lämnar garanti på sålda eller tillverkade produkter har ibland utgifter för dessa garantiåtaganden (när brister ska avhjälpas). För att följa god redovisningssed ska denna typ av utgifter läggas på rätt år, dvs när motsvarande intäkt uppstått.

Företaget får normalt ett skattemässigt avdrag med ett belopp motsvarande de bokförda utgifterna till följd av garantiförpliktelserna under inkomståret. Garantitiden måste vara minst två år för att maximal avsättning ska få göras.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för garantiavsättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.