God revisionssed

God revisionssed innebär att en revision ska utföras i enlighet med god praxis bland revisorer.

FAR har utarbetat rekommendationer vars syfte är att beskriva vad som ska anses vara god revisionssed och även ge en tolkning av vissa bestämmelser i årsredovisningslagen.

Revisorsinspektionen säkerställer att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett bra sätt.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för god revisionssed - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.