IAS

IAS är en förkortning för International Accounting Standard.

IAS-förordningen innehåller internationella redovisningsstandarder. Syftet med förordningen är att skapa en internationellt enhetlig redovisningspraxis. IAS-förordningen ska främja utvecklingen mot en enda redovisningsreglering över hela världen, främst för internationellt verksamma företag.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för IAS - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.