Immateriella tillgångar

Inom redovisning är en immateriell tillgång en sådan anläggningstillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen vara upparbetad av företaget eller inköpt.

Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis

goodwill (förvärvad, inte upparbetad)

• utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten

• utgifter för koncessioner (olika typer av tillstånd för verksamheter), patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

• utgifter för hyresrätter och särskilda rättigheter till fast egendom

• utgifter för mönsterskydd, förlagsrätter mm.

Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt.

Se även anläggningstillgångar.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för immateriella tillgångar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.