Bokslut & årsredovisning / Ingående balans

Vad är ingående balans?

Faktagranskad artikel

Med ingående balans (IB) menas de belopp man bokför i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. 

Publicerad: 2023-02-23

Saldona på de olika kontona hämtas från den utgående balansen i balansräkningen per sista dagen för föregående räkenskapsår. Man kan också uttrycka det som att den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för föregående räkenskapsår (kontinuitetsprincipen).

När du startar din verksamhet (första räkenskapsåret) har du ingen ingående balans.

Att tänka på när du gör en balansrapport

I en balansrapport brukar det se ut så här:
Längst till vänster har balansrapporten en kolumn för ingående balans (IB) per räkenskapsårets första dag eller ingående saldo per rapportperiodens första dag.

Mittenkolumnen visar förändringen hos balanskontona under perioden och den högra kolumnen visar utgående balans (UB) vid periodens slut.

Om ingående balans avser perioden stämmer de tre kolumnerna matematiskt, dvs ingående balans plus förändring är lika med utgående balans. Så är inte fallet om ingående balans avser räkenskapsårets
första dag (utom när du tar ut en rapport för räkenskapsårets allra första period).

För att rapporten ska bli rättvisande under löpande år bör du se till att göra alla periodiseringar varje månad. Lägger du ned lite extra arbete på månadsrapporterna underlättas dessutom bokslutsarbetet åtskilligt.

Att arbeta med ingående balans i våra program

I Björn Lundén Bokföring behöver du normalt bara registrera den ingående balansen manuellt för det första räkenskapsåret. Därefter förs den utgående balansen över som ingående balans till nästkommande räkenskapsår per automatik. Du kan vänta med att registrera den ingående balansen till ett senare tillfälle men du ska vara medveten om att vissa uppgifter i bokföringsrapporterna inte stämmer förrän det är gjort.