Ingångsinventarier

Ingångsinventarier är inventarier som förs in i en näringsverksamhet och som köpts eller på annat sätt införskaffats innan verksamheten startade.

Ingångsinventarierna får inte ha dragits av i någon näringsverksamhet tidigare.

Bland ingångsinventarierna får även förbrukningsinventarier och korttidsinventarier tas upp. Som värde på ingångsinventarierna får marknadsvärdet högst tas upp. Vid värderingen ska beloppen vara inklusive moms.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för ingångsinventarier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.