Ingångslager

Ingångslager är lagertillgångar som förs in i en näringsverksamhet och som köpts eller på annat sätt införskaffats innan verksamheten startade.

Vid start av en enskild näringsverksamhet kan näringsidkaren ha haft samma verksamhet som hobbyverksamhet före företagsstarten. Finns det från denna tid utgifter för varor och material får värdet av detta tas upp som ingångslager i det nystartade företaget. Lagret ska då värderas på samma sätt som vid den vanliga inventeringen. Detta innebär att avdrag får göras även för det material som skaffats före starten.

I handelsbolag och aktiebolag säljer ägaren materialet till företaget till det inventerade värdet.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för ingångslager - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.