Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Inventarier 

Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad nyttjandeperiod på mer än 3 år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier (korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde) som dras av direkt.

Det finns olika slags inventarier, t ex:

• maskiner

• byggnadsinventarier

• bilar och andra transportmedel

• konst och andra inte avskrivningsbara tillgångar.

Eftersom ett inventarium har en ekonomisk livslängd på flera år ska inköpet inte kostnadsföras direkt. Utgiften ska istället delas upp på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta kallas att göra avskrivningar enligt plan (planmässiga avskrivningar).

Företaget köper in en skåpbil. Man bedömer att nyttjandeperioden kommer att vara fem år. Då blir avskrivningstakten 20% per år.

Den skattemässiga avskrivningen lever ett eget liv vid sidan av den planmässiga. Även om inventarierna har en längre nyttjandeperiod får de skattemässigt skrivas av snabbare, åtminstone i början.

Om företaget gör årsbokslut eller årsredovisning kan man välja mellan två metoder för de skattemässiga avskrivningarna:

räkenskapsenlig avskrivning

restvärdeavskrivning.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på samma sätt som inventarier. Hit hör t ex goodwill, patenträtt och hyresrätt.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Inventarier – vad är ett inventarium? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.