Rättvisande bild

Rättvisande bild är en av tre huvudprinciper för årsredovisningen (de övriga är god redovisningssed och överskådlighet), som innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska innehålla sådan information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av företagets ekonomiska situation.

Begreppet rättvisande bild finns i årsredovisningslagen och är en översättning av det engelska uttrycket true and fair view.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för rättvisande bild - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.